Naše služby

Technický dozor investora

Hlavným cieľom TDI je postaviť stavbu podľa súťažnej dokumentácie a ceny, preukázať skutočné náklady poskytovateľovi dotácie a obstáť pri prípadných kontrolách.

Príprava a inžinierink stavieb

V rámci prípravy a investorsko-inžinierskej činnosti zaisťujeme: